شرایط و ضوابط
مشخصات
انتخاب پنل
انتخاب خط
پرداخت آنلاین
دریافت پنل
شرایط و ضوابط استفاده از سامانه پیام کوتاه

تمامی خدمات ما از مبدا می باشد و با شرکت اصلی در حال فعالیت هستیم اما ارائه خدمات ما منوط به دستور العمل های مختلف مخابرات می باشدو تحت قوانین جمهوری اسلامی و عزیز ایران است .