برای دریافت اطلاعات کاربری و رمز ورود جدید عدد 4 را به شماره 500020100 ارسال نمائید
همچنین جهت دیدن دمو با نام کاربری و رمز عبور 3744 وارد شوید
سامانه پیام کوتاه بلک لیست رجعت